ΙΚΤΕΟ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά Ελέγχου Οχημάτων κατά την προσέλευση σας στο Ι.ΚΤΕΟ ΦΟΙΒΟΣ (ΛΑΚΩΝΙΑΣ)

 

Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης

Με την προσκόμιση του οχήματος:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Κάρτα καυσαερίων
 • Δίπλωμα ή ταυτότητα
 • Προηγούμενο Δελτίο ΚΤΕΟ (εφόσον δεν είναι αρχικός έλεγχος)

 

Εκπαιδευτικά

Για τον έλεγχο εκπαιδευτικού οχήματος θα χρειαστείτε:

 • Άδεια λειτουργίας της σχολής
 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δίπλωμα ή ταυτότητα
 • Προηγούμενο Δελτίο ΚΤΕΟ (εφόσον δεν είναι αρχικός έλεγχος)
 • Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία βοηθητικών ποδοπλήκτρων (μόνο για τον αρχικό έλεγχο)
 • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Σημείωση: Το εκπαιδευτικό όχημα πρέπει να το προσκομίσει για τεχνικό έλεγχο ο ιδιοκτήτης της σχολής ή ο εκπρόσωπός του. Όπως θα πρέπει να αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας ότι είναι «Εκπαιδευτικό Όχημα»

 

Ταξί-Αγοραία

Πριν την πραγματοποίηση του τεχνικού ελέγχου Ε.Δ.Χ. οχήματος προαπαιτείται:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Κάρτα καυσαερίων
 • Βεβαίωση Εγκεκριμένου Ταξιμέτρου
 • Βεβαίωση ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος ότι προμηθεύτηκε και εγκαταστάθηκε σωστά
 • Στις περιπτώσεις ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ζητείται Άδεια μέλους Δικτύου Ραδιοταξί και Άδεια Δικτύου Ραδιοταξί

Σημείωση: Το Ταξί-Αγοραίο πρέπει να το προσκομίσει για τεχνικό έλεγχο ο οδηγός ή ο ιδιοκτήτης. (Ο οδηγός υποχρεούται να έχει ειδική άδεια η οποία πρέπει να βρίσκεται μέσα στο όχημα)

 

Αρχικός Έλεγχος Υγραεριοκίνητων

Για τον αρχικό έλεγχο οχήματος που εγκαταστάθηκε εξοπλισμός υγραερίου, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση του τεχνικού που έκανε την εγκατάσταση.
 • Την έγκριση τύπου των εξαρτημάτων υγραεριοκίνησης.
 • Βεβαίωση συμμόρφωσης της εγκατάστασης σύμφωνα με ανάλογη οδηγία της Ε.Ε.
 • Σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης

 

Υγραεριοκίνητα

Για τον έλεγχο υγραεριοκίνητου οχήματος θα χρειαστείτε:

 • Βεβαίωση Υγραεριοκίνησης που να δείχνει πότε έγινε η εγκατάσταση. Η βεβαίωση έχει ισχύ ενός μηνός.

 

Αυτοκίνητα με Leasing (ή χρονομίσθωση)

Πριν την πραγματοποίηση του τεχνικού ελέγχου προαπαιτείται:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Κάρτα καυσαερίων
 • Δίπλωμα ή ταυτότητα
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο

Σημείωση: Το αυτοκίνητο πρέπει να το προσκομίσει για τεχνικό έλεγχο ο οδηγός και ο συνοδηγός που γράφει τα στοιχεία το μισθωτήριο συμβόλαιο.

 

Αυτοκίνητα νοικιασμένα

Με την προσκόμιση του οχήματος:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Κάρτα καυσαερίων
 • Δίπλωμα ή ταυτότητα
 • Χαρτί ΔΤΕ (εφόσον δεν είναι αρχικός έλεγχος)

Σημείωση: Το αυτοκίνητο πρέπει να το προσκομίσει για τεχνικό έλεγχο μόνο ο ιδιοκτήτης.

 

ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Υποχρέωση για κάρτα καυσαερίων έχουν όλα τα οχήματα ετησίως, αφού συμπληρώσουν ένα έτος από την ημερομηνία 1ης αδείας της Άδειας Κυκλοφορίας, με εξαίρεση τα Ταξί τα οποία υποχρεούνται σε κάρτα καυσαερίων κάθε έξι (6) μήνες.

 

Για την χορήγηση κάρτας καυσαερίων απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΜΟΝΟ η Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Πλέον κάθε φορά που ένα όχημα προσκομίζεται για έλεγχο ΚΤΕΟ το ίδιο το δελτίο επέχει θέση κάρτας καυσαερίων για ένα (1) έτος.