ΙΚΤΕΟ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Συχνές Ερωτήσεις

  • Πότε πρέπει να περάσω το όχημα μου από ΚΤΕΟ;

Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών στο νομό Αττικής, ο αρχικός έλεγχος πραγματοποιείται 4 χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης 1ης άδειας (-3 εβδομάδες έως + 1 εβδομάδα) και στη συνέχεια πραγματοποιείται περιοδικός έλεγχος ανά διετία.

Για επιβατικά οχήματα από άλλους νομούς εκδίδεται πρόγραμμα πρόσκλησης από τις κατά τόπους νομαρχίες. Καλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο του ΙΚΤΕΟ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ώστε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα πρόσκλησης του νομού σας.

  •  Και αν αργήσω;

Το όχημα είναι εκπρόθεσμο ως προς τον τεχνικό έλεγχο και θα πρέπει να καταβληθεί το αντίστοιχο πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου.

Το παραπάνω πρόστιμο καταβάλλεται στο ΙΚΤΕΟ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ σε μορφή ηλεκτρονικών παραβόλων (e-παραβόλα) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Τα παράβολα αυτά θα σας τα εκδώσουμε εμείς και θα τα δεσμεύσουμε όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

  • Τι πρέπει να έχω μαζί μου;

Την ημέρα που θα προσκομίσετε το όχημα σας για έλεγχο θα πρέπει να έχετε μαζί σας την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, την ταυτότητά σας (ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης των στοιχείων σας) και το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (προηγούμενο ΚΤΕΟ αν υπάρχει).

  • Τι είναι Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου;

Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) αποτελεί το πιστοποιητικό ότι ένα όχημα έχει ελεγχθεί από ΚΤΕΟ. Στο ΔΤΕ αναγράφονται τα στοιχεία του οχήματός σας, οι μετρήσεις που εκπονήθηκαν κατά τον έλεγχο και γενικές παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση του οχήματος.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το κόστος και την ημερομηνία υποχρέωσης ΚΤΕΟ, καθώς και για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο μπορείτε να καλέσετε στο 27350-22000 και το προσωπικό του Ι.ΚΤΕΟ ΦΟΙΒΟΣ (ΛΑΚΩΝΙΑΣ) θα απαντήσει σε οποιαδήποτε απορία σας.