ΙΚΤΕΟ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Τεχνικός Έλεγχος

Εξοπλισμός

α)   Το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ ΦΟΙΒΟΣ (ΛΑΚΩΝΙΑΣ) διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό της κορυφαίας στον κόσμο Γερμανικής εταιρείας ΜΑΗΑ.

β)   Ο εξοπλισμός του ελέγχεται συνεχώς από εξωτερικούς φορείς έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των μετρήσεων και η ποιότητα των ελέγχων.

γ)   Έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις αυστηρές προϋποθέσεις και κριτήρια από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και όλους τους αρμόδιους φορείς.

Προσωπικό

Το τεχνικό προσωπικό που στελεχώνει το Ι.ΚΤΕΟ ΦΟΙΒΟΣ (ΛΑΚΩΝΙΑΣ) και που πραγματοποιεί όλα τα στάδια του Τεχνικού Ελέγχου είναι μηχανικοί εξειδικευμένοι στον τεχνικό έλεγχο και πιστοποιημένοι από τους αρμόδιους φορείς.

 

Στάδια Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Οπτικοί έλεγχοι: Περιλαμβάνουν όλους τους ελέγχους των μηχανικών συστημάτων και υποσυστημάτων ενός οχήματος.

Έλεγχος καυσαερίων: Εξακριβώνεται η ορθή λειτουργία του κινητήρα η οποία ισοδυναμεί με οικονομική οδήγηση και καθαρό περιβάλλον.

Έλεγχος σύγκλισης–απόκλισης (Συγκλισιόμετρο): Ελέγχεται η ικανότητα ενός οχήματος στη διατήρηση ευθύγραμμης πορείας. Σωστή ευθυγράμμιση ισοδυναμεί με λιγότερη καταπόνηση των μηχανικών μερών, ευστάθεια και καλύτερο έλεγχο του οχήματος καθώς και περιορισμένη φθορά των ελαστικών του.

Έλεγχος φώτων (Φωτόμετρο): Ο έλεγχος φώτων που διεξάγεται κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου αφορά την λειτουργία όλων των λυχνιών του οχήματος ώστε να έχετε ασφάλεια το βράδυ για εσάς και για τους ερχόμενους οδηγούς.

Έλεγχος συστήματος πέδησης (Φρενόμετρο): Έλεγχος της ικανότητας του οχήματος να επιβραδύνει την ταχύτητα κίνησης. Επιβεβαιώνεται αν το όχημά σας μπορεί να ανταποκριθεί σε έκτακτες συνθήκες, ώστε να είστε ασφαλείς εσείς και οι συνεπιβάτες σας.

Έλεγχος συστήματος ανάρτησης (Αμορτισερόμετρο): Το σύστημα ανάρτησης είναι η διάταξη που συνδέει το πλαίσιο του αυτοκινήτου με τους τροχούς. Σκοπός της ύπαρξης της ανάρτησης είναι να εξασφαλίζει άνεση στους επιβάτες, συνεχή επαφή των τροχών με το δρόμο, ευστάθεια κατά την πορεία και καλή συμπεριφορά σε ακραίες καταστάσεις.

Έλεγχος τζόγου (Τζογόμετρο): Ο ελεγκτής προκαλεί μηχανική παλινδρόμηση αυτών και με την παρουσία του στον προβλεπόμενο χώρο κάτω από το αυτοκίνητο ελέγχει με φωτισμό την επάρκεια και την καλή κατάσταση των αρθρώσεων της ανάρτησης της στερέωσης του κιβώτιου διεύθυνσης και τις ανοχές του τιμονιού.

 

Στάδια Τεχνικού Ελέγχου ΜΟΤΟ

Οπτικοί έλεγχοι: Εκτελούνται όλοι οι έλεγχοι των μηχανικών συστημάτων, υποσυστημάτων και στοιχείων ταυτότητας του δικύκλου.

Έλεγχος καυσαερίων: Επαλήθευση ορθής λειτουργίας του κινητήρα, η οποία έχει ως απόρροια την οικονομική οδήγηση και το καθαρό περιβάλλον.

Έλεγχος φώτων (Φωτόμετρο): Αφορά στην λειτουργία όλων των λυχνιών του οχήματος, ώστε να παρέχεται ασφάλεια τις βραδινές ώρες για εσάς και για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Έλεγχος στάθμης θορύβου (Ηχομέτρηση): Πραγματοποιείται μέτρηση του εκπεμπόμενου ήχου της μηχανής, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ηχομέτρησης.

Έλεγχος συστήματος πέδησης (Φρενόμετρο): Ελέγχεται, σε ειδική testline, εάν το δίκυκλο μπορεί να επιβραδύνει, επιβεβαιώνεται έτσι αν μπορείτε να ανταποκριθείτε σε έκτακτες συνθήκες, ώστε να είστε ασφαλής.