ΙΚΤΕΟ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Τιμοκατάλογος

Στο Ι.ΚΤΕΟ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  έχουμε στόχο την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Προσφέρουμε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, διατηρώντας χαμηλό κόστος υπηρεσιών, σύμφωνα πάντα με όλα τα διεθνή πρότυπα.Το Ι.ΚΤΕΟ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ διατηρεί τιμές σε χαμηλά και ανταγωνιστικά επίπεδα.Σημειώνεται ότι τα παράβολα υπέρ δημοσίου για τον εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο διατίθενται χωρίς προμήθεια. Οι παρακάτω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%  και 1€/έλεγχο υπέρ Δημοσίου.

timokatalogos-kteo-foivos-2016

Παράβολλα Εκπροθέσμου Ελέγχου

 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης του οχήματος για έλεγχο ΚΤΕΟ ή Επανέλεγχο, καταβάλλεται ειδικό αυξημένο τέλος ανάλογο με την κατηγορία που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αλλά και το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης.

Από 1η Ιανουαρίου 2016, το πρόστιμο για εκπρόθεσμο ΚΤΕΟ πέραν των 6 μηνών θα διαμορφώνεται στα 150€ και θα βεβαιώνεται από την εφορία επιπλέον του προστίμου που αναγράφεται στους παρακάτω πίνακες.

Οι παρακάτω ποινές εκπρόθεσμου ελέγχου καταβάλλονται στο Ι.ΚΤΕΟ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ σε μορφή ηλεκτρονικών παραβόλων (e-παραβόλα) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Τα παράβολα αυτά θα σας τα εκδώσουμε εμείς και θα τα δεσμεύσουμε όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Για την καταβολή παραβόλων δεν είναι απαραίτητο να επισκεφτείτε την εφορία, καθώς το Ι.ΚΤΕΟ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ σας τα προμηθεύει χωρίς καμιά επιπλέον προμήθεια. Επισημαίνουμε ότι στα παρακάτω ποσά δεν περιλαμβάνεται το κόστος ελέγχου.

elegxos prostimon IX